FANDOMPoland
Rzeczpospolita Polska

Stolica: Warszawa

Ustrój: republika parlamentarna
Powierzchnia: 312 697 km²
Ludność: 38 538 447
Głowa Państwa: Bronisław Komorowski
Szef rządu: Donald Tusk

Gracz: paranorma

Obecny skład rządu:

Premier - Donald Tusk


Wicepremier - Waldemar Pawlak


Minister Gospodarki - Waldemar Pawlak


Minister Zdrowia - Bartosz Arłukowicz

Minister Rozwoju Regionalnego - Elżbieta Bieńkowska


Minister Administracji i Cyfryzacji - Michał Boni


Minister Skarbu Państwa - Mikołaj Budzanowski


Minister Spraw Wewnętrznych - Jacek Cichocki


Minister Sprawiedliwości - Jarosław Gowin


Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Stanisław Kalemba


Minister Środowiska - Marcin Korolec


Minister Pracy i Polityki Społecznej - Władysław Kosiniak-Kamysz


Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Barbara Kudrycka


Minister Sportu i Turystyki - Joanna Mucha


Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej - Sławomir Nowak


Minister Finansów - Jan Vincent-Rostowski


Minister Obrony Narodowej: Tomasz Siemoniak


Minister Spraw Zagranicznych: Radosław Sikorski


Minister Edukacji Narodowej: Krystyna Szumilas


Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Bzogdan Zdrojewski

Parlament:

Platforma Obywatelska - 207 mandatów

Prawo i Sprawiedliwość: 157 mandatów

Ruch Palikota: 40 mandatów

Polskie Stronnictwo Ludowe: 28 mandatów

Sojusz Lewicy Demokratycznej: 27 mandatów

Mniejszość Niemiecka: 1 mandat

Przynależność do organizacji międzynarodowych: - NATO

- Unia Europejska

- Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie

- Organizacja Narodów Zjednoczonych

- Unia Zachodnioeuropejska

Gospodarka

PKB całkowite: 513,8 mld USD

PKB na osobę: 13 540 USD

Wzrost PKB rok do roku


Spis Ustaw Wprowadzonych:


Spis Wydarzeń